Mijn werk kenmerkt zich door organische structuren. Het is een uitdrukking van de innerlijke noodzaak tot orde, harmonie, opbouw - die (misschien wel net zo noodzakelijk?) eeuwig wordt verstoord door chaos, disharmonie, afbraak. In een conti-nu proces.